Investerare

Bluelake Mineral är ett bolag fokuserat på prospektering och gruvutveckling i Norden inom basmetaller, främst koppar, zink och nickel. Bolaget innehar även projekt med tillgångsslagen guld och olja.

Inom koppar och zink fokuserar Bolaget på att utveckla det svenska projektet Stekenjokk samt det norska projektet Jomafältet till gruvdrift. För Stekenjokk har nyligen en omarbetad ansökan om bearbetningskoncession inlämnats till myndigheterna. För Joma har det första steget i den norska motsvarigheten till bearbetningskoncession erhållits (”utvinningsrett”).

Inom nickel innehas projektet Rönnbäcken och inom guld det finska projektet Haveri. I bägge dessa fall söker Bolaget aktivt finansiella och industriella partners för utveckling av projekten.

Inom olja innehas ett projekt i ryska Tomsk. Här är strategin att under 2021 sälja projektet eller ingå ett partnerskap för att på så sätt finansiera och utveckla projektet.

Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta vår IR-kontakt.

Pressmeddelanden

2021-11-24

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" och "Bolaget") har, som tidigare meddelats, via sitt norska dotterbolag Joma Gruver AS ingått avtal med SRK Consulting AB ("SRK") om att genomföra uppdaterad mineralresursberäkning ("Mineral Resource Estimates" eller "MRE") av mineralisering i Joma (Norge) och Stekenjokk-Levi (Sverige). SRK har nu färdigställt en MRE för Stekenjokk-Levi som innehåller antagna mineraltillgångar om 6,7 miljoner ton med halter 0,9% Cu, 2,7% Zn, 0,6% Pb, 55 g/t Ag och 0,2 g/t Au för Stekenjokk och 5,1 miljoner ton med halter 1% Cu, 1,5% Zn, 0,1% Pb, 22 g/t Ag och 0,2 g/t Au för Levi. Net Smelter Return ("NSR") värdet uppgår för de antagna mineraltillgångarna till 128 USD per ton Stekenjokk och 105 USD per ton för Levi.

2021-11-19

Tredje kvartalet 2021 (juni - september)

  • Intäkterna för tredje kvartalet uppgick till 0,0 (1,2) mkr
  • Prospekterings- och utvärderingskostnader för tredje kvartalet uppgick till -1,0 (-2,2) mkr
  • Resultatet efter skatt för tredje kvartalet uppgick till -2,4 (-87,6) mkr
  • Resultatet per aktie för tredje kvartalet uppgick till -0,05 (-0,15) kr

Första nio månaderna 2021 (januari - september)

  • Intäkterna för första nio månaderna uppgick till 0,7 (1,2) mkr
  • Prospekterings- och utvärderingskostnader för första nio månaderna uppgick till -2,2 (-2,3) mkr
  • Resultatet efter skatt för första nio månaderna uppgick till -12,1 (-265,9) mkr
  • Resultatet per aktie för första nio månaderna uppgick till -0,28 (-0,46) kr

Finansiell kalender

februari 18 2022
Bokslutskommuniké 2021
april 21 2022
Årsredovisning 2021
maj 12 2022
Årsstämma 2022
maj 20 2022
Delårsrapport Q1 2022
augusti 19 2022
Delårsrapport Q2 2022

IR-kontakt