Aktien

Bluelake Mineral har gett ut 51 624 677aktier i ett aktieslag.

Bluelake Minerals aktie är sedan den 16 december 2016 listad på NGM Nordic SME. Tidigare under namnet Nickel Mountain Resources.

Handelsinformation

Aktiens kortnamn:  BLUE
Aktiens ISIN-kod: SE0015382148

Kurs:

Marknadsvärde för aktieslaget:

Ticker:

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 30 september2021. 

Ägare Antal aktier Andel
EUROSUN MINING INC. 4 810 578 9,32%
PETER HJORTH PRIVAT OCH GENOM BOLAG 3 568 301 6,91%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 3 130 885 6,06%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 1 857 816 3,60%
JONAS DAHLLÖF PRIVAT OCH GENOM BOLAG 1 816 631 3,52%
ZENX AB 1 800 000 3,49%
LOVISAGRUVAN UTVECKLING AB 1 098 473 2,13%
KAZ INVEST AB 862 182 1,67%
ANDERS AUGUSTSSON 611 096 1,18%
NICLAS LÖWGREN 569 500 1,10%
ANTONIO MORAITIS 550 000 1,07%
BNP PARIBAS 529 250 1,03%
PETER LEIJON 490 000 0,95%
DANIEL AYDIN 427 156 0,83%
BNY MELLON 426 708 0,83%
LAZLO SZILAGYI 348 537 0,68%
ROUJMAN SHAHBAZIAN      331 896 0,64%
KEPSUS APS        313 582 0,61%
ÖVRIGA (ca 4 700 stycken)    28 082 086 54,40%
TOTALT       51 624 677 100,00%

Nordic SME

Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag för notering och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper som drivs av Nordic Growth Market NGM AB. Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II). En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är noterade på Nordic SME inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.