Aktien

Bluelake Mineral har gett ut 48 318 893 aktier i ett aktieslag.

Bluelake Minerals aktie är sedan den 16 december 2016 listad på NGM Nordic SME. Tidigare under namnet Nickel Mountain Resources.

Handelsinformation

Aktiens kortnamn:  BLUE
Aktiens ISIN-kod: SE0015382148

Kurs:

Marknadsvärde för aktieslaget:

Ticker:

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 30 juni 2021. 

Ägare Antal aktier Andel
EUROSUN MINING INC. 4 810 578 9,96%
KAZ INVEST AB 4 363 335 9,03%
PETER HJORTH PRIVAT OCH GENOM BOLAG 3 568 301 7,38%
JONAS DAHLLÖF PRIVAT OCH GENOM BOLAG 1 816 631 3,76%
ZENX AB 1 800 000 3,73%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 1 628 296 3,37%
LOVISAGRUVAN UTVECKLING AB 1 098 473 2,27%
ANDERS AUGUSTSSON 765 013 1,58%
BNP PARIBAS 529 250 1,10%
NICLAS LÖWGREN 500 000 1,03%
BNY MELLON 427 437 0,88%
ANTONIO MORAITIS 415 000 0,86%
DANIEL AYDIN  370 356 0,77%
KELL FREDRIKSEN  320 000 0,66%
RICHARD SAMUELSSON 314 163 0,65%
KEPSUS APS 313 583 0,65%
ÖVRIGA (ca 4 700 stycken) 25 278 478 52,32%
TOTALT 48 318 893 100,00%

Nordic SME

Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag för notering och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper som drivs av Nordic Growth Market NGM AB. Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II). En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är noterade på Nordic SME inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.