Bolagsstämmor

Aktieägarna i Bluelake Mineral kallades till årsstämma den 26 maj 2021 kl. 10.00 på Brahegatan 29, 114 37 Stockholm, Sverige.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Fullständiga förslag till beslut

Aktieägarna i Bluelake Mineral AB (publ):s dotterbolag Vilhelmina Mineral AB (publ) kallades till årsstämma den 25 maj 2021 kl. 16.00 på Brahegatan 29, 114 37 Stockholm, Sverige.

Kallelse till extra bolagsstämma

Invitation to AGM

Fullständiga förslag till beslut

Fullmakt