Finansiell kalender

februari 18 2022
Bokslutskommuniké 2021
april 21 2022
Årsredovisning 2021
maj 12 2022
Årsstämma 2022
maj 20 2022
Delårsrapport Q1 2022
augusti 19 2022
Delårsrapport Q2 2022
november 18 2022
Delårsrapport Q3 2022
februari 17 2023
Bokslutskommuniké 2022